#net4doctor

Echo Expert Gdańsk

Gdańsk
Konferencja startuje za:
Konferencja LIVE
5
prelegentów
20
przypadków
4
godziny
8
punktów

Tematyka konferencji

Grono wykładowców tworzą znakomici kardiolodzy-echokardiografiści, których wiedza i doświadczenie gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny wykładów. Warsztaty dają możliwość pogłębienia wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Wykłady połączone są rozbudowanym panelem opisu przypadków.

Pieczę naukową nad tym cyklem szkoleń na poziomie zaawansowanym sprawują wybitni specjaliści

Edyta Płońska-Gościniak / Jarosław D. Kasprzak
Prof. dr hab. n. med. / Prof. dr hab. n. med.
Agenda Echo Expert Gdańsk
 • 10:00 - 10:05

  Powitanie uczestników. Rola warsztatów Echo Expert

  prof. dr hab. n. med. E. Płońska-Gościniak
  Echo Expert Gdańsk
 • 10:05 - 10:50

  Różne oblicza wad zastawkowych serca. Stenoza aortalna ciężka i umiarkowana

  prof. dr hab. n. med. E. Płońska-Gościniak
  Echo Expert Gdańsk
 • 10:50 - 11:35

  Różne oblicza wad zastawkowych serca. Ocena protez zastawkowych serca

  prof. dr hab. n. med. P. Lipiec
  Echo Expert Gdańsk
 • 11:35 - 11:50

  PRZERWA

  Echo Expert Gdańsk
 • 11:50 - 12:35

  Standardy echokardiograficznej oceny serca - podstawy i trudności interpretacji. Niedomykalność zastawki trójdzielnej

  prof. dr hab. n. med. J. D. Kasprzak
  Echo Expert Gdańsk
 • 12:35 - 13:20

  Standardy echokardiograficznej oceny serca - podstawy i trudności interpretacji. Praktyczny algorytm oceny funkcji rozkurczowej lewej komory

  dr hab. n. med. K. Wierzbowska-Drabik
  Echo Expert Gdańsk
 • 13:20 - 14:05

  Standardy echokardiograficznej oceny serca - podstawy i trudności interpretacji. Trudności oceny prawej komory serca - kontekst kliniczny

  dr hab. n. med. A. Dąbrowska-Kugacka
  Echo Expert Gdańsk
 • 14:05 - 14:15

  Podsumowanie

  prof. dr hab. n. med. E. Płońska-Gościniak
  prof. dr hab. n. med. J. D. Kasprzak
  Echo Expert Gdańsk
Wirtualne stoisko firmy Servier